Instabiliteit

Dit is het geheel van stoornissen en beperkingen waarover de patiënt klaagt tijdens fysiologische houdingen en bewegingen als gevolg van verlies van het vermogen van de wervelkolom om onder fysiologische belasting het bewegingspatroon te handhaven. Dit zonder dat er sprake is van een neurologische stoornis of een structurele afwijking. De pijn die hiermee samengaat is eerder oppervlakkig van aard en wordt uitgelokt door bewegingen zoals zitten, bukken, reiken, staan,... en gereduceerd door wandelen en liggen. De oorzaak zit meestal in de fysieke deconditionering.

Spondylolyse

Er is sprake van spondylolyse bij de onderbreking van één zijde van de isthmus intraarticularis of pedikel. De wervelboog die de verbinding maakt tussen het voorste en het achterste compartiment is niet volledig en dit op erfelijke basis of ten gevolge van een trauma.

Spondylolisthesis

Dit is de onderbreking van de wervelboog aan beide zijden, kan het voorste deel van de wervel zich verplaatsen.

Anterolysthesis

Anterolysthesis is de verschuiving naar voren van een deel van de bovenste wervel ten opzichte van de onderste wervel. Dit is er ernstige vorm van instabiliteit waar omzichtig moet mee omgesprongen worden.

Whiplash

Er is sprake van een whiplash bij een zweepslagachtige of snelle, heftige achterwaartse en voorwaartse beweging van het hoofd. Dit treedt op bij onder andere kop-staartaanrijding en sportongevallen die beschadiging in en rondom de cervicale wervelkolom tot gevolg hebben die zich uiten in een geheel van symptomen vnl. hoofd-, nek-, schouderpijn, beperkte beweeglijkheid, duizeligheid, slaap- en evenwichtsstoornissen.

Osteophytose

Dit betekent excessieve kalkaanmaak

Spinaal kanaal stenose

Dit is de vernauwing van de voor-achterwaartse doormeter van het ruggenmergkanaal aangeboren of verworven door discusartrose, degeneratieve hypertrofie van facetgewricht of hypertrofie van ligamentum flavum. De vermindering in doormeter kan een lokale zenuwcompressie betekenen en/of de bloedtoevoer naar het ruggemerg. De symptomen zijn afhankelijk van de plaats waar de stenose zich voordoet en van de structuur die als gevolg daarvan in de problemen komt, maar typisch voor de lumbale wervelzuil is neurogene claudicatio en voor de cervicale wervelzuil zijn dat myelopathie en ataxie.