Akoestische vergaderruimte kopen

De dag van vandaag ziet u in grotere bedrijven meer en meer een landschapskantoor. Dit wil zeggen dat meerdere werknemers in dezelfde ruimte werkzaam zijn zonder dat er scheidingswanden zijn. Dat zorgt echter voor problemen als u rustig eens wilt bellen of vergaderen. Ergodôme kan u hiervoor een oplossing bieden. Door een vergaderbox te kopen of een afgesloten vergaderruimte te creëren zal u terug ongestoord kunnen telefoneren.

Akoestische vergaderbox

De afgesloten vergaderruimte heeft akoestische werking waardoor u geen last heeft van lawaai op de werkvloer. U kan er dus ongestoord vergaderen of telefoneren. Bovendien zorgt zo’n akoestische vergaderbox ervoor dat stress door ruis en geluidsoverlast wordt beperkt.

Als u een vergaderbox wil kopen moet u natuurlijk rekening houden met de geluidsisolatiewaarde. Afhankelijk van de functie van de afgesloten vergaderruimte zal u dus een keuze moeten maken tussen verschillende geluidsisolatiewaarden. De systemen van Ergodôme halen een waarde van 40 tot 45 dB.