Privacy Policy

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonsgegevens verzameld via deze website zullen verwerkt worden door Ergodôme als verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgeving betreffende gegevensbescherming. Wij willen dat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt en willen u via deze verklaring informeren over onze online informatiepraktijken en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt via onze websites (https://www.ergodome.be/nl).

 

In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites worden geregistreerd, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kan opnemen voor vragen.

 

Inhoudsopgave:

1. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?
2.  Verantwoordelijke instantie
3.  Wat zijn persoonsgegevens?
4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
6.  Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
7.  Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
8. Wat zijn uw rechten?
9. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
10. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
11. Wijzigingen aan ons privacy policy

  

1. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ergodôme verwerkt van iedereen die weleens contact heeft gehad met Ergodôme, zoals onze bezoekers, (zakelijke) klanten alsook onze contactpersonen van partners. Onder Ergodôme is mede begrepen de onderstaande websites:   https://www.ergodome.be/nl

 

2.  Verantwoordelijke instantie

De verwerkingsverantwoordelijke voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is Ergodôme bvba (hierna: Ergodôme). Ergodôme wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoerders en is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

 

Per post: ErgodômeSint-Janslaan 19, 8500 KortrijkBelgië 
Per telefoon:+32 56 311 266 
Per e-mail:info@ergodome.be 

U kunt op ieder moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens laten gelden. U kan ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergodôme. Neem hiervoor contact op via bovenstaande contactgegevens. U dient een verzoek daartoe aan ons te sturen, gedateerd en ondertekend, en met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart. Meer informatie over uw rechten vindt u hieronder (onder punt

8 ).

 

3.  Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens slaat op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U bent identificeerbaar zodra er een direct of indirect verband kan worden gelegd tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, maar ook uw IP-adres en surf- en zoekgedrag bewaard in cookies.

 

4.   

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie over u zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres – indien u ervoor kiest om het contactformulier in te vullen en op te sturen via https://www.ergodome.be/nl/contact, alsook wanneer u ervoor kiest deze informatie met ons te delen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief via onze websites.

Daarnaast verzamelen wij automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u onze site bezoekt – zoals het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt, en de domeinnaam van uw internet serviceprovider.

Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld. Zo zullen financiële identificatiegegevens pas gevraagd worden wanneer u een bestelling wenst te plaatsen of kan er mits uw uitdrukkelijke toestemming gezondheidsgegevens worden verzameld indien u bijvoorbeeld beroep wenst te doen op het ergonomisch advies van onze specialisten om samen te zoeken naar de ideale ondersteuning op maat. Deze persoonsgegevens worden evenwel niet via onze websites verzameld.

 

5.   

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige een persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende welbepaalde doeleinden. Hierna kan u zien welke doeleinden dat zijn.

5.1         

Opvolging van offerte, verkoop en levering van bestelling

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen) en ook uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Daarmee kunnen wij uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Heel uitzonderlijk en enkel voor zover dit nodig is voor de bezorging van uw bestelling, geven wij uw gegevens door aan bezorgdiensten. Dit komt slechts zelden voor en we eisen dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen. Wij bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat we deze gemakkelijker kunnen terugvinden.

5.2         

Retour en reparatie

Ook voor eventuele retouren en voor herstellingen van producten (zowel onder garantie als buiten garantie) zijn uw persoonsgegevens nodig. Wij maken gebruik van andere partijen voor het uitvoeren van reparaties aan producten die u bij ons heeft gekocht. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door deze partijen alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

5.3          Klantenservice

 U kan met ons contact opnemen via het invullen van het contactformulier of door met ons te bellen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens. Wij houden uw historiek (zoals uw vroegere aankopen) bij. Handig als u ons nog een keer belt en bijvoorbeeld een herstelling nodig heeft. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

 

5.4         

Nieuwsbrief

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u heeft aangegeven via onze websites dat u zich wenst in te schrijven voor onze nieuwsbrief. In dat geval, zullen wij u contacteren met een nieuwsbrief in verband met onderwerpen waarvan wij geloven dat deze voor u van belang zijn. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming. U bent vrij om te kiezen om ons te voorzien van uw persoonsgegevens voor dit doel en u kunt uw toestemming ten alle tijden herroepen. Een schriftelijk verzoek aan de onder punt 2 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld via e-mail of brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

5.5         

Gegevens voor marketing

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met u willen delen. We delen die graag via gepersonaliseerde e-mails. Indien u bij het invullen van het contactformulier ervoor kiest (opt-in) om op de hoogte te worden gehouden van promoties, acties en nieuws van Ergodôme, e-mailen we u suggesties, informatie over onze producten op basis van uw aankopen, alsook algemene winacties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op uw aankopen en bezoekgeschiedenis om op deze manier de inhoud van de e-mail interessanter voor u te maken. Als u dit soort informatie liever niet ontvangt, kan u zich afmelden via een schriftelijk verzoek aan de onder punt 2 genoemde contactgegevens of via de afmeldingslink in de e-mail.

 

Daarnaast kunnen wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus u gepersonaliseerde advertenties tonen op externe websites. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Uw surf, zoekgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft. Wij zullen dit alleen doen wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. 

5.6         

Reviews

Wij staan open voor reviews. Wij houden bij wie welke review schrijft en kunnen indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens gebruiken om over uw review contact met u op te nemen.

5.7          Kansspelen, markt- en opinieonderzoek

 Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaars(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Gedetailleerde instructies vindt u in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel.

Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor markt- en opinieonderzoek. Wij zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- en marktonderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere dan uw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden.

 5.8         Fraude

Ook wij wensen de strijd tegen fraude aan te gaan. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals IP-adressen en zoek en surfgedrag om fraude en ongeautoriseerde toegang te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

 

6.   

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Als verwerkingsverantwoordelijke is Ergodôme vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevensverwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Ergodôme doet beroep op de volgende categorieën van gegevensverwerkers:
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden, onderhoud en ondersteuning van onze websites
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor advertentie- en marketingdoeleinden
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor herstellingsdoeleinden
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden

 Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of aan andere derde partijen. Deze gegevensverwerkers zijn er ook toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. U kan er dus van op aan dat al onze gegevensverwerkers strenge standaarden hanteren.

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Bepaalde overheidsinstellingen kunnen deze persoonsgegevens namelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ook kan de politie of justitie bijvoorbeeld bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik.

 

7.   

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in punt 5 vooropgestelde doeleinden te bereiken. Uw persoonsgegeven zullen worden verwijderd uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om de doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens (zie hieronder punt 8.3) uitoefent.

 

8.   

Wat zijn uw rechten?

 Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten. Indien u een van ondergenoemde rechten wil uitoefenen, dient u een schriftelijk verzoek daartoe aan ons te sturen, gedateerd en ondertekend, en met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart

8.1         

Recht op informatie

 U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

8.2        

Recht op inzage

 U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Om beroep te doen op uw recht op inzage dient u alleen uw identiteit aan te tonen bijvoorbeeld aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart.

8.3        

Recht op correctie

 Indien de informatie die we over u hebben inaccuraat of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens niet langer up to date zouden zijn, kan u ons hiervan op de hoogte brengen, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen aanpassen.

 8.4         Recht tot verwijdering

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. 

8.5        

Recht op beperking van de verwerking

 In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, wanneer de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Ergodôme om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6        

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor directe marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op uw recht om u te verzetten.

8.7         

Recht op dataportabiliteit

 U heeft het recht om de persoonsgegevens (naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis) die u met ons heeft gedeeld in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbaar formaat te verkrijgen. Daarnaast mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8     Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u die toestemming heeft gegeven voor directe marketing of profileringsdoeleinden.

 8.9      Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan hen bereiken per post op het adres Drukpersstraat-35, 1000 Brussel, en per e-mail op het adres: contact@apd-gba.be.

9.   

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

10. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ergodôme neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door toegangscontroles zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij Ergodôme regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven aan iemand anders, dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij.

 

11. 

Wijzigingen aan onze Privacy Policy

Ergodôme behoudt zich het recht voor dit privacybeleid of een deel ervan van tijd tot tijd te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 augustus 2018.Cookieverklaring

 

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden wanneer u op onze website surft en om onze website te verbeteren.

 

Alle websites die actief zijn in de Europese Unie moeten toestemming krijgen voor het gebruik van cookies (of vergelijkbare technologieën) op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookieverklaring bevat duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden hiervan. Voor meer informatie over de bescherming van de gegevens die Ergodôme verwerkt, verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

 

Indien u verdere informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via info@ergodome.be.

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Tenzij u uw browserinstellingen zo hebt aangepast dat deze cookies weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar http://www.allaboutcookies.org/.

 

Sleutelbegrippen

 

First- en third-party cookies: dit verwijst naar het domein dat de cookie plaatst. First-party cookies worden geplaatst door de website die de gebruiker op dat ogenblik bezoekt (bv. cookies geplaatst door www.ergodome.be). Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een ander domein dan deze website. Indien een gebruiker een website bezoekt en een andere entiteit via die website een cookie plaatst, is dit een third-party cookie.

 

Permanente cookies blijven op het apparaat van een gebruiker voor de periode aangegeven in de cookie. Telkens de gebruiker de website bezoekt die de specifieke cookie heeft aangemaakt, wordt deze geactiveerd. Met sessiecookies kunnen uitbaters van websites de activiteiten van een gebruiker tijdens een browsersessie met elkaar koppelen. Een browsersessie start wanneer de gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer de gebruiker het browservenster sluit. Sessiecookies zijn tijdelijk. Wanneer u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd.

 

Hoe u onze cookies kunt blokkeren

 

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter op die manier alle cookies blokkeert (met inbegrip van essentiële cookies), is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze website.


 

Hoe u de instellingen voor cookies kunt wijzigen

 

Internetbrowsers voorzien de mogelijkheid om uw instellingen voor cookies te wijzigen. U kunt deze instellingen gewoonlijk vinden onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ in het keuzemenu van uw internetbrowser. Indien u deze instellingen beter wil begrijpen, kunnen onderstaande links van nut zijn. Hiernaast verwijzen wij naar de ‘help’-optie in uw internetbrowser.

 

-      

Instellingen voor cookies in Internet Explorer

-      

Instellingen voor cookies in Firefox

-      

Instellingen voor cookies in Chrome

-      

Instellingen voor cookies in Safari

 

Kan ik mijn toestemming intrekken?

 

Als u uw toestemming tot het plaatsen van cookies wil intrekken, zal u uw cookies moeten verwijderen met behulp van de instellingen van uw internetbrowser. U kan meer informatie vinden over het verwijderen en/of blokkeren van cookies via http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

 

Uw toestemming

 

Door onze website verder te gebruiken, gaat u akkoord dat wij cookies plaatsen op uw apparaat om de wijze waarop u onze website gebruikt te analyseren, voor statistische doeleinden en voor marketingdoeleinden. Gelieve deze Cookieverklaring nauwgezet na te lezen voor meer details over de informatie die wij verzamelen wanneer u deze website gebruikt.

 

Indien u geen cookies wenst te accepteren bij het gebruik van deze website, dient u uw instellingen voor cookies aan te passen dan wel deze website te verlaten.

 

Gebruik van prestatiecookies

 

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt – bv. welke pagina’s u bezoekt en of er fouten optreden. Deze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden enkel gebruikt om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat onze gebruikers interesseert en hoe effectief onze inhoud is.

 

Wij gebruiken prestatiecookies voor onderstaande doeleinden:

-      

Webanalyse: het verstrekken van anonieme statistieken over het gebruik van onze website

-      

Foutbeheer: helpt ons de website te verbeteren door eventuele fouten aan te geven.

 

Door onze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van prestatiecookies. Het accepteren van deze cookies is een voorwaarde voor het gebruik van de website. Als u deze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet garanderen hoe onze website voor u zal presteren.

 

 

Welke specifieke cookies gebruiken wij op www.ergodome.be?

 

Hieronder vindt u meer informatie over de specifieke cookies die wij op deze website gebruiken.

 

First party cookies

 

Naam van cookie Doel  Duur  Domeinbron 
has-js Noodzakelijk; geeft aan of de gebruiker al dan niet JavaScript geactiveerd heeft in de browser. Sessie Ergodôme
_hjIncludedInSample Marketing; bepaalt of de navigatie van de gebruiker deel uitmaakt van de steekproef die gebruikt wordt om trechters te genereren. Sessie Ergodôme


Third party cookies

 

Naam van cookie Doel  Duur  Domeinbron 
_ga Statistiek; registreert een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt om statistieken te genereren over het gebruik van de website door de gebruiker. 2 jaar Google Analytics*
_gid Statistiek; registreert een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt om statistieken te genereren over het gebruik van de website door de gebruiker. Sessie Google Analytics*
_gat Statistiek; wordt gebruikt door Google Analytics om de snelheid van de verzoeken te vertragen. Sessie Google Analytics*
_utma Statistiek; verzamelt gegevens over het aantal keer dat een gebruiker de website heeft bezocht, alsook de data van het eerste en meest recente bezoek. 2 jaar Google Analytics*
_utmb Statistiek; registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker toegang verkrijgt tot de website, met als doel om de duurtijd van een websitebezoek te berekenen. Sessie Google Analytics*
_utmc Statistiek; registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat, met als doel om de duurtijd van een websitebezoek te berekenen. Sessie Google Analytics*
_utmt Statistiek; wordt gebruikt om de snelheid van verzoeken aan de server te vertragen. Sessie Google Analytics*
_utmz Statistiek; verzamelt gegevens over de oorsprong van de gebruiker, welke zoekmachine deze gebruikte, op welke link werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. 6 maanden Google Analytics*
_utm.gif Statistiek; traceercode van Google Analytics die gegevens registreert over de browser en de computer van de bezoeker. Sessie Google Analytics*
collect Marketing; wordt gebruikt om gegevens te verzenden aan Google Analytics over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker doorheen apparaten en marketingkanalen. Sessie Google Analytics*
ads/ga-audiences Marketing; wordt gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk klanten zullen worden opnieuw te betrekken op basis van het online surfgedrag van de gebruiker. Sessie Google
NID Marketing; registreert een uniek identificatienummer dat het apparaat van een terugkerende bezoeker identificeert. Het identificatienummer wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden Google
VISITOR_INFO1_LIVE Marketing; tracht de bandbreedte van de gebruikers vast te stellen op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen YouTube
YSC Marketing; registreert een uniek identificatienummer om statistieken bij te houden over welke YouTube-video’s de gebruiker gezien heeft. Sessie YouTube

 

 

Google Analytics

 

U kunt meer informatie vinden over cookies van Google Analytics op de helppagina en in de privacy policy van Google:

 

-      

Google's Privacy Policy

-      

Google Analytics Help page

 

Google heeft een add-on voor uw browser ontwikkeld die een opt-out toelaat voor het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Indien u Google Analytics wenst uit te sluiten, kan u de add-on voor uw internetbrowser hier downloaden en installeren.