Retourneren

Herroepingsrecht

De koper heeft bij een online aankoop, op basis van de Europese wetgeving, het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper.

Om gebruik te maken van het ontbindingsrecht is het nodig om de beslissing om de overeenkomst te ontbinden door middel van een eenduidige verklaring (per e-mail, telefoon of brief) aan ons door te geven.

Om te voldoen aan de ontbindingstermijn dient het bericht met betrekking tot het feit dat u gebruik wilt maken van dit recht te worden opgestuurd voordat de betreffende termijn is vervallen.

Retourvoorwaarden

De klant dient ons de goederen rechtstreeks en onverwijld terug te bezorgen in de originele en volledige staat en zonder gebreken. In ieder geval, uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant ons zijn/haar beslissing om de overeenkomst te ontbinden heeft gemeld. De termijn wordt als vervallen beschouwd als de goederen worden teruggezonden voordat die termijn is geëindigd.

Voor het retourneren van de goederen kan de klant gebruik maken van de diensten van Ergodôme bv die het product zelf bij de klant thuis komt ophalen, opnieuw verpakt en meeneemt. Hiervoor wordt een administratieve kost van €250 aangerekend voor gemaakte kosten en transport.

Terugbetalingen

Zodra de artikelen zijn ontvangen controleert Ergodôme bv of ze in goede staat verkeren en gaat vervolgens over tot het terugstorten van het betaalde totaalbedrag (eventueel vermindert met kosten voor ophaling) via bankoverschrijving.

De termijn voor de terugstortingen kan variëren van 3 tot 12 werkdagen vanaf het moment waarop de teruggezonden artikelen in het magazijn van Ergodôme bv worden ontvangen. Zodra de staat van de geretourneerde artikelen is gecontroleerd, wordt de klant per e-mail hierover op de hoogte gebracht.

Als Ergodôme bij vergissing een ander dan het bestelde artikel heeft geleverd of wanneer de kwaliteit van het verzonden artikel niet in orde is, neemt Ergodôme het foutieve artikel terug mee en wordt het artikel omgeruild voor het origineel betaalde artikel. Alle kosten gepaard aan de omruiling worden door Ergodôme gedragen.

Rugleeftijd.be