Garantie

Op elk product tentoongesteld in de webshop geldt de wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar op het mechanisme van het product. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan de Klant kiezen tussen het kosteloos herstellen of vervangen van het product. Om de garantie te doen gelden moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

Onder de garantie vallen nooit productiefouten die het gevolg zijn van incidenten, een slechtere staat van het product door nalatigheid, een niet voorzien en foutief gebruik van het product, het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, aangebrachte wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik van het product, een slecht onderhoud of van abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Rugleeftijd.be