Ergonomie in de breedste zin van het woord, beoogt niet alleen gezondheid, veiligheid en welzijn maar ook efficiëntie en productiviteit. Ergonomie is een levenshouding, waarmee we respect opbrengen voor ons lichaam. Preventie is een belangrijke pijler in deze context.

Ergonomische werkpost

Een ergonomische houding is van jongsaf belangrijk en is toegespitst op enerzijds het verzorgen van de lichaamshouding en anderzijds het correct leren belasten van het lichaam. “Voorkomen is beter dan genezen”. Het is een cliché, maar het is ook een absolute waarheid.

Hieronder volgen een reeks tips voor de preventie van rugproblemen.

(bronnen: Rug-Wijzer, Amerikaans Centrum voor Ziektecontrole CDC, Wereld Gezondheidsorganisatie WHO, kinesisten en ergotherapeuten Ergodôme).